Foto
Foto
Foto
Foto

Uitgebreide terugblik op het Nano Health Café

7 mei 2015

Met een opkomst van ruim 60 deelnemers was het Nano Health Café: Next Generation Sequencing in de Praktijk een groot succes. Op donderdag 16 april in de Pieter van Foreestzaal van het Medisch Centrum Alkmaar, werden de deelnemers geïnformeerd én ook uitgedaagd door de diverse specialisten die aan het woord kwamen.

De organisatie van het Health Café was in handen van Symbiant en Holland Health in samenwerking met het UMC Utrecht. Welke stappen dienen nu gezet te worden op het gebied van personalised healthcare, hoe om te gaan met patiëntveiligheid en begrijpen wij eigenlijk nog wel wat we doen? Dit zijn enkele van de vragen die gedurende de middag centraal stonden. Bekijk hier de foto’s en bekijk onderaan de pagina de presentaties terug.

Zorginnovatie in de regio
Na het welkomstwoord van dr. Mehdi Jiwa, CEO van Symbiant, kwam Frank Willenborg, de programmadirecteur van Holland Health, aan het woord. Hij legde de doelstellingen van Holland Health als regionaal innovatieplatform uit. “Holland Health stimuleert de samenwerking tussen publieke en private partijen”, aldus de heer Willenborg. “Het uiteindelijke doel is om van Noord-Holland Noord een regio te maken waar hoogwaardig onderzoek en innovatie in de zorg gemakkelijker gerealiseerd kan worden.” Voor de komende periode ziet de heer Willenborg kansen op het gebied van regionale gezondheid en preventie (denk aan preventie van overgewicht, vergrijzing, eenzaamheid en hoge zorgkosten) in combinatie met diverse subsidietrajecten.Een tijd van nieuwe dilemma’s
De eerste spreker van de dag was dr. Mehdi Jiwa zelf. Hij benadrukte dat de oude werkelijkheid waarbij de dokter “het wel weet” niet meer van toepassing is. De eigen verantwoordelijkheid van de patiënt staat steeds meer centraal net als de opkomst van personalised medicine. Dr. Jiwa verwacht met name dat het aantal juridische en ethische dilemma’s zal gaan stijgen. Want wie is eigenaar van de data? Gerelateerd aan big data, is ook de vraag welke informatie nuttig is en of de patholoog zelf voldoende kennis in huis heeft.

One size fits all is niet effectief
"Kanker is doodsoorzaak nummer 1", aldus prof. Dr. Paul van Diest, hoogleraar pathologie UMCU. Hoewel het al bewezen is dat “one size fits all” niet effectief is, wordt het echter nog steeds toegepast binnen de oncologische zorg. Ook in de hoek van preventie kan nog veel vooruitgang geboekt worden. Een terugkerend struikelblok zijn de hoge investeringen die gedaan moeten worden op onderdelen als validatie van onderzoek, apparatuur en het opleiden van personeel. Qua kosten is het creëren van één landelijke sequence faciliteit dan ook zeer interessant volgens de heer van Diest. Echter, die optie gaat ook gepaard met nadelen zoals een langere transport- en doorlooptijd.

IT en big data uitdagingen in de zorg
Dr. Ies Nijman, Postdoc afdeling Medical Genetics UMCU, schetste een helder beeld. “De big data uitdagingen in de zorg zijn gecreëerd door de exponentiële expansie van het aantal beschikbare analyse- en dataverwerkingstechnologieën. Hoe deze data met elkaar geïntegreerd kan worden en hoe de translatie richting klinieken in de toekomst gefaciliteerd wordt, zijn grote uitdagingen die zich nu al aandienen.” Het verwerken van de grote hoeveelheden data blijkt het grootste probleem te zijn. Daarom raadt de heer Nijman aan dat zowel de verwerking van grootschalige sequencing data als de integratie hiervan zoveel mogelijk gecentraliseerd opgelost dient te worden.

Pathologie naar een volgend niveau
Als laatste spreker was het de beurt aan Dr. John Hinrichs, moleculair bioloog aan de UMCU/Symbiant. Hij maakte duidelijk hoe snel de ontwikkelingen gaan, met als gevolg lagere kosten en een toenemende mate van gepersonaliseerde kanker behandelwijzen. “Maar meer informatie, gaat ook gepaard met een hogere mate van complicatie.” Next generation sequencing leidt tot meer specifieke en persoonlijke informatie, maar daardoor ook tot dilemma’s. Hebben patiënten bijvoorbeeld het recht om specifieke informatie over zichzelf niet te weten?

Vragen, antwoorden en discussie
Na een korte pauze werd het programma voortgezet met een levendige discussie onder leiding van dr. Henk-Jan van Slooten, patholoog Symbiant. Een aantal prikkelende stellingen in combinatie met nieuw verworven kennis leidde tot een discussie die veel stof deed opwaaien bij de aanwezigen. De deelnemers leverden een aantal stellingen in bij de discussieleider en voorafgaand waren de drie volgende discussiepunten- en vragen opgesteld:

- De snelle technologische ontwikkelingen op het gebied van genoom diagnostiek zijn voor ziekenhuizen niet te behappen met toenemende risico’s voor de patiëntveiligheid tot gevolg
- “Personalised Healthcare” zal uitsluitend moeten plaatsvinden in enkele supergespecialiseerde centra door supergespecialiseerde dokters
- Wat is de belangrijkste 1e stap die we nu in Nederland moeten zetten om “personalised healthcare” op een veilige manier verder van de grond te krijgen?

 

Terug naar overzicht